Weboldal készítés keretszerződés

 

1. A szerződő felek

Jelen szerződés létrejött egyrészről

Osztermajer Róbert (Cím: 7054 Tengelic, Kishídja utca 18.), továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről

Szabó Zoltán ev. (2255 Szentlőrinckáta, Dózsa György utca 81., Adószám: 57592846-1-33) továbbiakban, mint Szolgáltató, együttesen, mint Felek között.

Felek jelen szerződés keretében megegyeznek, hogy a Szolgáltató a Megrendelő számára az alábbi feltételekkel szolgáltatást teljesít:

2. A szolgáltatás tárgya, vállalási feltételek

2.1 A Szolgáltató vállalja, hogy elvégzi a következő munkákat:

2.1.1. Megrendelő weboldalának elkészítése a Megrendelő azon igényei alapján, melyet az 1. sz. mellékletben Megrendelő és a Szolgáltató együttesen specifikált.

2.1.2. A Szolgáltató a Megrendelő webes alkalmazását meglévő ún. webmotorjára, moduláris felépítésű keretrendszerére - mely keretrendszer, valamint a kiegészítő kódok Szolgáltató szellemi terméke -, vagy nyílt forráskódú keretrendszerre építi. Amennyiben a keretrendszer a Szolgáltató saját szellemi terméke, a munka elvégzése után az ezen keretrendszer felhasználásával készült egyedi webes alkalmazás kizárólagos felhasználói joga kerül a Megrendelőhöz, a keretrendszer és a kiegészítő kódok továbbra is a Szolgáltató tulajdonában maradnak. A Megrendelő a weboldalt korlátozás nélkül használhatja és áttelepítheti, fejlesztheti, de nincs joga a weboldal részét vagy egészét sokszorosítani és tovább értékesíteni.

2.2 A Megrendelő köteles:

2.2.1. Megrendelő köteles a weboldal elkészítése során a Szolgáltatóval kölcsönösen együttműködni, Szolgáltató megkeresésére, kérdéseire 3 napon belül reagálni, visszajelezni.

2.2.2. A Megrendelő köteles az elkészült weboldalt szerződést szerint átvenni és a vállalási díjat kifizetni.

3. Fejlesztés

3.1.1. A Megrendelő köteles a weboldal elkészítése során a Szolgáltató megkeresésére, kérdéseire 3 napon belül reagálni, visszajelezni. A 3 munkanapon belül nem visszajelzett, illetve a jóváhagyott fejlesztések elfogadottnak tekintendők a Megrendelő részéről.

3.1.2. A weboldalra vonatkozó bármilyen változtatás csak a jelen szerződésben szereplő teljesítési határidő határozott idővel történő meghosszabbításával kerülhet megvalósításra. Az 1. sz. mellékletben található specifikációtól eltérő megrendelői igény elkészítése külön díjazás ellenében történik.

3.1.3. A technológiai környezet (pl. új böngésző, operációs rendszer megjelenése) -átadást követő változásából adódó működési rendellenesség kijavítása nem tartozik jelen szerződés hatálya alá.

3.1.4. A Szolgáltató kijelenti, hogy a weboldal elkészítése során felhasznált szoftverek, forráskódok és egyéb, általa biztosított tartalmi elemek szerzői vagy felhasználási jogával rendelkezik. A Megrendelő által küldött, közzétett anyagok, szövegek, képek, melyek a weboldal tartalmát képezik szerzői, vagy felhasználási jogáért a Megrendelő vállalja a felelősséget.

3.2 Átadás-átvétel:

3.2.1. A weboldal, valamint a jelen szerződés alapján teljesített fejlesztések, specifikációk, alkalmazások, megoldások, valamint annak működtetéséhez szükséges programok, a felhasználáshoz kapcsolódó valamennyi felhasználói jogosultság a jelen szerződés alapján az átadással és a szerződésszerű elszámolással a Megrendelőhöz kerül. A Megrendelőt erre figyelemmel kizárólagos felhasználói jog illeti meg a jelen szerződés tárgya vonatkozásában azzal, hogy a kizárólagosság a Szolgáltatóval szemben is megilleti, azaz a Szolgáltató a jelen pont alapján elveszti a weboldalhoz kapcsolódó felhasználáshoz való jogát.

3.2.2. A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a Szolgáltató az elkészült weboldalt a Megrendelőnek átadta, illetve ha az átadást követő 3 napon belül a Megrendelő hibát jelzett, akkor azon a napon, amikor a Szolgáltató jelen szerződésnek megfelelően 15 napon belül azt kijavította. Az átadást követő 3 napon túli, a Megrendelő által jelzett hibák javítását a Szolgáltató csak külön díjazás ellenében végzi el.

3.2.3. A szerződés teljesítése után a Szolgáltatónak megszűnik minden további kötelezettsége a Megrendelő felé. A Szolgáltató a Megrendelő igénye esetén lehetőséget biztosít számára folyamatos rendszertámogatás nyújtására külön szerződés keretében.

3.3 Kivitelezési határidő:

3.3.1. A Megrendelő köteles a weboldalon megjeleníteni kívánt tartalmat, szövegeket, képeket a Szolgáltatónak a szerződéskötést követően 5 napon belül átadni, ezt követő 14 napon belül a Szolgáltató a weboldal szerkezeti felépítését, dizájn tervét a Megrendelőnek elküldi.

3.3.2. A Szolgáltató köteles a Megrendelő által átadott tartalom alapján 5 héten belül a weboldalt elkészíteni az 1. számú melléklet alapján, és azt a Megrendelő felé átadni.

3.4 Vállalási díj:

3.4.1. A vállalási díj a weboldalra: 61 375 Ft. (hatvanegyezer-háromszázhetvenöt)

Az árak forintban értendőek. A Szolgáltató alanyi adómentes ÁFA értékesítés szempontjából, így az áraknak ÁFA tartalma nincs.

3.4.2. A szolgáltatói díj kifizetése a Szolgáltató által kiállított díjbekérő ellenében a megjelölt fizetési határidőig, és a megjelölt fizetési módon történik.

3.5 Fizetési ütemezés:

A Megrendelő a weboldal elkészülését követően egy összegben fizeti meg a Szolgáltató részére a díjbekérőn megjelölt határidőig.

A fentiek Megrendelő általi nem teljesítése súlyos szerződésszegésnek minősül.

 

4. Jogi felelősség a tartalomért

A Megrendelő által a weboldalon megjelenített tartalomért (képek, videók, szövegek, hangfájlok és egyéb állományok) a honlapkészítő, azaz a Szolgáltató nem vállal jogi felelősséget.

5. Adatvédelmi kötelezettségek

E szerződés megkötésével a Felek között bizalmi viszony jön létre. A Felek között lévő, üzleti ügyekre, pénzügyi műveletekre, tulajdonjogra, más lezajló műveletekre, alkalmazottakra, alvállalkozókra, dokumentációkra, specifikációkra, számítástechnikai programokra és egyéb hasonló adatokra vonatkozó, bármilyen szóbeli, írásbeli vagy egyéb módon közölt információk bizalmasan kezelendők.

6. A kommunikáció meghatározása

A Felek megállapodnak abban, hogy egymást a bizalomteljes együttműködés keretében kölcsönösen, átfogóan tájékoztatják, és jelen szerződés időtartama alatt egymással kölcsönösen együttműködnek. Az együttműködés keretében a Felek között egyeztető és koordinációs megbeszélésekre kerül sor. A Felek kötelesek folyamatosan tájékoztatást adni egymásnak a tapasztalataikról és problémáikról, az együttműködési hiányosságokról és javaslatot tenni az eredmények javítására.

7. Vis maior

A Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés részükre fel nem róható, nem megfelelő teljesítését eredményező, érdekkörükön kívül bekövetkezett körülményekről egymást haladéktalanul értesítik, annak és következményeinek elhárításával kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, egymással ésszerűen és indokoltan együttműködve járnak el. A Felek egyetértenek abban, hogy a vis maior körülmény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet a jelen Szerződés szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségek alól, amelyek a vis maior körülmény bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak.

8. Irányadó jog

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni.

9. A szerződés érvényessége, határideje

A szerződés a Felek kölcsönös aláírásával lép életbe, s kölcsönös, szerződésszerű teljesítéssel automatikusan hatályát veszti.

A Felek a szerződést annak elolvasása után digitális aláírásukkal hitelesítik.

1. sz. melléklet

A szolgáltatás tárgya, vállalási feltételek

Új fotós oldal, jelen esetben www.oszirobi.hu kialakítása, fejlesztése WordPress alapra helyezve. A fejlesztés vonatkozik a dizájn és tartalmi elemekre egyaránt.

A feladat részletes leírása

A www.oszirobi.hu weboldal szerkezeti létrehozása, a honlap dizájn elemeinek megtervezése. Egyedi megjelenés kialakítása biztonsági beállításokkal, saját fejlesztésű cookie felugró ablakkal,galériával és nyomkövetés integrálásával.

Ajánlat elemei:

  • WordPress motor telepítése, beállítása

Megjegyzés: Adatbázis és FTP hozzáférések kialakítása

  • Biztonsági beállítások

Megjegyzés: Brute force-támadás elleni védelem

  • Weblap szerkezeti kialakítása

Megjegyzés: Weboldal felépítésének kialakítása (menü, elrendezés, Elementor PRO, egyéb)

  • Tartalomfejlesztés/tartalomfeltöltés

Megjegyzés: Már meglévő tartalmak elhelyezése/új tartalmak létrehozása

  • Saját fejlesztésű Cookie felugró ablak

Megjegyzés: Általunk készített, telepített és frissített bővítmény

  • Adminisztrációs felület bemutatása
  • Galéria (max. 100 kép)

Megjegyzés: Ömlesztett fotógaléria létrehozása

  • Nyomkövetés kialakítása

Megjegyzés: Google Analitycs fiók létrehozása és beüzemelése, főbb funckiók bemutatása

 

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Aláírta: Szabó Zoltán
Aláírva: 2023 January 25.


Aláírási tanúsítvány
Dokumentum neve: Szerződés - Weboldal készítés - Osztermajer Róbert
lock iconEgyedi dokumentumazonosító: 2450234d3770dfdc48b05d6df78e0d7a106964e5
IdőbélyegFelülvizsgálat
2023 January 18. 19:16 CETSzerződés - Weboldal készítés - Osztermajer Róbert Feltöltötte Szabó Zoltán - info@newgenweb.hu IP 81.183.156.141